กิจกรรม กอล์ฟวิว ปันรักสานน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 22 ก.ย 62

กิจกรรม กอล์ฟวิว ปันรักสานน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 22 ก.ย 62 หอพักกอล์ฟวิวร่วมกับน้องๆ บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
จ.อุบลราชธานี

กิจกรรม กอล์ฟวิว ปันรักสานน้ำใจสู่ผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 3

กิจกรรม กอล์ฟวิว ปันรักสานน้ำใจสู่ผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ก.ย 62  หอพักกอล์ฟวิวร่วมกับน้องๆ บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินสมทบ ช่วยเหลือผู้ป่วย HIV

กิจกรรม ทัวร์สุดจิ้นฟินเกาหลี 5 วัน 3 คืน

หอพักกอล์ฟวิวจัดโปรโมชั่นพิเศษ ทัวร์สุดจิ้นฟินเกาหลี

กิจกรรม กอล์ฟวิว ปันรักสานน้ำใจสู่ผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2

กิจกรรม กอล์ฟวิวปันรักสานน้ำใจสู่ผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2
หอพักกอล์ฟวิวจัดกิจกรรมร่วมกับน้องๆบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV ณ วัดพระบาทน้ำพุ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมปันรัก สานน้ำใจ สู่ผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมปันรัก สานน้ำใจ สู่ผู้ด้อยโอกาส 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558

 

GOLF VIEW NEW PLAZA

นิวพลาซ่า 18 กุมภาพันธ์ 2558

All News & Activities

 
Copyright by golfview-tu.com
Engine by MAKEWEBEASY